ارتباط با ما

فکس

۰۲۱۶۵۷۶۴۳۷۹

تلفن

۰۲۱۶۵۷۶۴۴۱۵
۰۲۱۶۵۷۶۴۴۱۶

آدرس کارخانه

تهران – شهریار- جاده کهنز – بوستان ۴ – شهرک جوان زاد – پلاک ۱۹