ارتباط با ما

آدرس کارخانه

تهران – شهریار- جاده کهنز – بوستان ۴ – شهرک جوان زاد – پلاک ۱۹

تلفن

۰۲۱۶۵۷۶۴۴۱۵
۰۲۱۶۵۷۶۴۴۱۶

فکس

۰۲۱۶۵۷۶۴۳۷۹

مدیر عامل

۰۹۱۲۱۲۴۴۱۶۰
۰۹۱۲۲۸۵۷۳۸۱

مدیر فروش

۰۹۱۲۷۶۶۳۷۴۹
۰۹۳۶۶۵۲۶۱۸۳